Header


Placement

Sr.No Student Name Year Company Salary/Package in Laks Job Location
1 Ravindra Khatale 2014 Ring Plus Aqua 3.5 Nashik
2 Harshika Fulsunge 2014 Mahindra First Choice 2.4 Mumbai
3 Bhaskar Pawar 2014 Eureka Forbes 3.5 Nashik
4 Mahesh Kshatriya 2014 IIFL 3.0 Nashik
5 Digambar Wagh 2014 Hindusthan Glass Ltd 3.5 Nashik
6 Deshmush Yogesh 2014 Reliance Fresh 3.0 Nashik
7 Ramdas Wagh 2014 Bosch 4.5 Pune
8 Ganesh Pawar 2014 ABB Ltd. 4.0 Nashik
9 Deshpande Vikrant 2014 Penna Cement 3.0 Nashik
10 Zagade Vinayak 2013 Rose Engg. 3.2 Nashik
11 Sandip Age 2013 Ring Plus Aqua 3.5 Nashik
12 Ravindra Sangle 2013 L & T 4.5 Nashik
13 Vinit Sharma 2013 Kotak Mahindra Bank 2.0 Nashik
14 Kunal Ganore 2013 Home Revise Publication 2.0 Nashik
15 Mahesh Benake 2013 Home Revise Publication 2.0 Nashik
16 Vinay Angadi 2013 Mahindra Logistics 2.2 Nashik
17 Ganesh Salpure 2013 FIAT 2.5 Ahemadnagar