Header


Placement

Sr.No Student Name Year Company Salary/Package in Laks Job Location
1 Kunjir Purushotam 2014 MSEDCL Ltd. 4.2 Pune
2 Ravindra Khaire 2015 Mylan Ltd. 2.2 Nashik
3 Rakesh Ahirrao 2014 ONGC Ltd. 4.2 Mumbai
4 Shital Khatale 2015 Mahindra & Mahindra Ltd. 3 Nashik
5 Rushikesh Patil 2014 MSEDCL 2.7 Satara
6 Vaibhav Ghuge 2015 Mylan Ltd. 2 Nashik
7 Ganesh Kushare 2014 Gilbert Maxwell 3 Nashik
8 Vidhy Khule 2015 Mylan Ltd. 2.4 Nashik
9 Samadhan Jadhav 2014 MSEDCL 3.5 to 4 Sangli
10 Sandip Sawandre 2014 MSEDCL 3.5 to 4 Jalgaon
11 Changulkar Kalpana 2015 MSEDCL 3.2 Dhule
12 Priyanka Amrutkar 2015 GGSCOE 2.4 Nashik
13 Amol Nirgnde 2014 SIER 2 Nashik
14 Suresh Karad 2014 SIER 2 Nashik
15 Akash Salve 2015 Military Engg Services 3.5 Nashik
16 Vaibhav Bharti 2015 Flash Electronics 2.2 Pune
17 Mangesh Dongre 2015 Mahindra & Mahindra Ltd. 2.4 Nashik
18 Aniruddha Patil 2014 Oystar Hassia India 2.25 Pune
19 Sontakke Shashank M 2015 Privi Organics Ltd. 2.7 Mahad